Sigrid Jørgensen

SigridMA er til for medlemmerne:
For alle lige fra dimittenderne til efterlønnerne.

Der vil i fremtiden komme flere arbejdsløse blandt andet p.g.a. effektivisering og outsourcing – eller de alvorlige nedskæringer i det offentlige, der kaldes ”2% omprioriteringsbidrag”. Alene i GL er mere end 10% ledige – helt eller delvist – svarende til c. 1500 gymnasielærere.

MA skal kunne varetage alle medlemsinteresser, give den mest professionelle rådgivning og vejledning til sine mere end 76.000 medlemmer, udbetale dagpenge til tiden og stadig styrke og/eller videreudvikle sin indsats. I samarbejde med GL har MA etableret en særlig GL-hjælpepakke. Den er endnu engang blevet evalueret og forbedres yderligere. Hjemmeside udvides, og det, MA sparer på digitalisering og automatisering, skal komme medlemmerne til gode. MA vil blive endnu mere synlig, offensiv og gøre sin politiske indflydelse gældende. Således har MA f.eks. talt imod regeringens forslag om opholdskrav, et forslag, som jeg i den grad synes strider imod enhver sund fornuft. Politikere kan ikke tale internationalisering eller globalisering og samtidig straffe de mennesker, der rejser over EU´s grænser.

Ingen må være i tvivl: MA gør en forskel. For alle medlemmer. MA skal fortsat være den bedste A-kasse for såvel studerende, bachelorer som kandidater!

Navn: Sigrid Jørgensen
København
cand.mag. tysk og engelsk
næstformand i MA fra 2013