Anders Mark Andersen

AA-1I disse sparetider hvor usikkerheden lurer overalt, er det vigtigt at der er fuld opbakning til de nyuddannede akademikere ..

..som kæmper for at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet.
Samtidig skal MA ikke glemme støtten til de mange akademikere som har mistet deres job pga. nedskæringerne.

 

Navn: Anders Mark Andersen
Frederikshavn
Cand. mag. i engelsk, historie og psykologi.