Hvad vil vi

MA-listen, for alle MA´s medlemmer, for alle GL- og DM-medlemmer

MA skal være den bedste arbejdsløshedsforsikring

MA skal administrere til kanten

 

Vores mål er at fortsætte MA’s linje med at administrere lige til kanten. Kanten af det mulige inden for lovens rammer. Det vil sige, at enhver mulighed for fortolkning i loven tolkes til medlemmets fordel. Medlemmets fordel er så meget medbestemmelse som muligt. Vi tror på, at vores medlemmer vil arbejde, at straf ikke er vejen frem, at de har brugt år på at specialisere sig, og at den ekspertise ikke skal smides på gulvet. Vi lever i en tid med alvorlige nedskæringer, effektiviseringer og outsourcing. Derfor er det vigtigt at bruge flere ressourcer på god vejledning, så MA kan øge arbejdsstyrken, for alle magistre, også for gymnasielærerne og dimittenderne.

Atypiske ansættelser: Løsarbejdere, freelancere, arbejdsløse med ”selvstændig bibeskæftigelse”, projektarbejdere, iværksættere – eller hvad vi nu vil kalde os.

Arbejdsmarkedet har forandret sig, og mange står mellem flere stole: lønmodtager, tidsbegrænset ansættelse og løst arbejde, som i dagpengeloven betragtes som ”selvstændig bibeskæftigelse”. De ejer ikke en egentlig virksomhed med de muligheder det medfører, men nyder heller ikke godt af de rettigheder, de fleste lønmodtagere kan tage for givet. Det er vores opgave at give medlemmer med atypiske ansættelser den absolut bedste rådgivning og sikre dem bedst muligt i de perioder, hvor opgaverne ikke står i kø. Det gælder også om at præge politikerne, så dagpengereglerne forenkles. Reglerne skal støtte de atypisk ansatte, ikke hindre dem i at påtage sig lønnet arbejde.

Selvstændige

Mange medlemmer er selvstændige eller overvejer at blive det. Vi vil arbejde for, at MA fortsat er den bedste a-kasse at være medlem af, når man er sin egen virksomhed. Der skal være kvalificeret rådgivning, mulighed for fællesskaber med andre selvstændige der står med de samme udfordringer i forhold til opstart, sygdom, pension og barsel samt økonomisk sikring til perioder med lav indtjening. Derudover vil vi arbejde politisk for, at det skal være nemmere både at starte en virksomhed og sætte den i bero, hvis man en periode er arbejdsløs. Og man skal ikke straffes ved at miste en tidligere opnået dagpengeret, fordi man udfører løsarbejde. Reglerne skal indrette sig efter det fleksible arbejdsmarked, ikke omvendt.

Frihed og frivillighed for alle MA´s medlemmer

Vi vil arbejde for en a-kasse, der giver den enkelte de bedst mulige rammer for at få et job og komme igennem arbejdsløshedsperioden så godt som muligt. Det betyder, at vi støtter frivillighed og medbestemmelse og har respekt for den enkelte. Fordi hvert menneske ved bedst, hvad han eller hun har brug for. Vi skal sørge for, at de, som gerne vil have hjælp, kan få det. Det være sig personlig rådgivning og vejledning, inspiration fra kontakten med arbejdspladser (også i udlandet), kompetenceafklaring, feedback på ansøgninger, netværk, opkvalificerende kurser mv. Vi vil fortsætte kampen mod regeringens forslag om et opholdskrav, hvor du mister retten til dagpenge, hvis du har boet uden for EU i mindst et år i løbet af de sidste otte år.

MA skal være alle medlemmernes talerør og gennem bestyrelsen gøre sin indflydelse gældende over for politikerne. Vi skal stå tydeligt i mediebilledet og kæmpe medlemmernes sag. Fordi MA fortsat skal være medlemmernes bedste forsikring!
Stem på MA-listen, for alle medlemmer!

Diskuter med os på Facebook

 

Her finder du linket, hvor du kan læse om alle kandidater og finde linket til at afgive din din stemme til valget til MAs bestyelse . Du kan logge ind med nem id.

Du har sikkert fået en mail fra MA-kasse, hvis du er medlem. Det kan du selvfølgelig også bruge til at stemme.